Değerli Meslektaşlarımız,

Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8. UPK & 4. UÇEPS), 20-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Kervansaray Lara Otel’ de gerçekleştirilecektir. Psikofarmakoloji Derneği (TAP); bölgenin coğrafi, tarihi ve kültürel merkezi olan Türkiye'de, psikofarmakoloji ve nörobilim alanında öncü bir profesyonel topluluktur. "Beyin Aklımızda" sloganı ile, Psikofarmakoloji Derneği (TAP) beyin fonksiyonu ve insan davranışlarını anlamadaki gelişmelerin daha iyi psikiyatrik tedavilere dönüştürülmesi ve kamu bilincinin gelişmiş olmasını sağlamaya kararlıdır. Psikofarmakoloji Derneği (TAP)’nin temel amacı psikiyatrik hastalıkların bilimsel temelinin daha iyi anlaşılması için psikofamakoloji ile diğer ilgili disiplinler arasında iletişim ve işbirliği kolaylaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için; bilimsel toplantılar düzenler, araştırma ve eğitimi teşvik eder, birincil veri araştırmaların bilimsel dergiler ve kitaplarda yayınlanmasını teşvik eder ve kamuya psikiyatrik bozukluklar ve psikofarmakoloji tedavi ile ilgili konularda bilgi ve rehberlik sağlar.

Bu yılki kongremizin ana teması "Psikofarmakolojide İlerlemeler: İleri Tanı Sistemleri ve Nörobilim Temelli Adlandırma" olarak belirlendi. Psikiyatride bakım standartları; yeni klinik denemeler, yeni ilaçlar ve yenilikçi beyin stimülasyonu terapileri ile daha fazla gelişmektedir. Gelişmiş tanı sistemleri (DSM-5 ve NIMH'ın Araştırma Etki Alanı Ölçütleri–RDoC) psikiyatri ve nörobilim alanındaki her düzeyden yeni bilgileri nörobiyolojinin insan davranışını ve bilişsel temellerini daha iyi anlamlandırmak ve geliştirmek için kullanacaklar. Gelecekte nörobilim ve psikopatolojiyi entegre eden tanı uygulamaları ruhsal bozuklukları daha iyi anlamayı hızlandıracak, böylece bilimsel verilere dayalı önleme stratejilerini ve daha etkili tedavi girişimlerini geliştirme işlevi görecektir.

8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8. UPK & 4. UÇEPS), seçkin yerel ve uluslararası konuşmacıların katkılarıyla, katılımcılar için psikofarmakoloji, biyolojik psikiyatri, nörobilim, nörogörüntüleme gibi konularda bilgilerini yenileme, güncelleştirme ve geliştirmeleri, ayrıca tüm psikiyatrik bozukluklar için bakım standartlarını geliştirmeleri için olağanüstü bir fırsat sunacaktır. Psikofarmakoloji Kongresi, en yetkin ulusal ve uluslararası konuşmacılarla interaktif bir platform oluşturarak onların günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili kendi çözüm önerilerini ve deneyimlerini paylaşmalarını, katılımcıların sorular sormasını teşvik ederek tedaviye dirençli olgularda yeni klinik verileri temel alarak özgün yaklaşımlar geliştirilmesine de aracılık edecektir.
Ayrıca farmakolojik olmayan psikiyatrik tedaviler ve bunların yönetim standartları ile ilgili sunum ve tartışmalar düzenleyip, psikiyatrik tedavide entegrasyon konusuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi seçkin ulusal ve uluslararası bilimciler psikofarmakolojideki en son gelişmeleri konferanslar, paneller, ikili/ çoklu tartışmalar ve uydu sempozyumlar ile aktaracaklardır. Ayrıca değerli katılımcılarımız için çeşitli çalıştay, uzmanla buluşma toplantıları ve sertifika kursları düzenlenecektir. Sunum yapmak üzere kabul edilmiş bildiriler ise SCI-E (Science Citation Index-Expanded) ile indekslenen Klinik Psikofarmakoloji Bülteni özel sayısında yayınlanacaktır. Poster jürisi tarafından seçilecek olan 3 poster bildiriye ‘Psikofarmakoloji Derneği Üstün Araştırma Ödülü’ verilecektir.

Sizleri 8. Uluslararası Psikofarmokoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu’na davet ederken; bir yandan kongrenin ufuk açan bilimsel programından yararlanmanızı, diğer yandan da sokakları, camileri, müzeleri, antik kalıntılarıyla Antalya’nın iki bin yılı aşan tarihini ve postmodern güzelliklerini keşfetme fırsatınız olacağını mutlulukla belirtmek isteriz.

Sizleri Türkiye'nin ve Akdeniz’in incisi Antalya’da karşılamayı bekliyoruz.

Saygılarımızla, 8. UPK & 4. UÇEPS Düzenleme Kurulu

Bilimsel Sekreterya
Caddebostan Mah., Bağdat Cad.,
Birgen İş Merkezi 226/7 34728 Çiftehavuzlar Kadıköy
İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel. & Faks: +(90) 216 464 28 88
E-Posta: drtutuncu@yahoo.com
Organizasyon Sekreteryası
Çekirge Cd. No:51/2
Osmangazi - Bursa
Tel.: +(90) 224 233 40 00
Faks: +(90) 224 233 80 00
E-Posta: secretariat@psychopharmacology2016.org
www.burkon.com