Uzman

20 TL (Bir kurs veya workshop veya uzmanla buluşma için geçerlidir)

Asistan

15 TL (Bir kurs veya workshop veya uzmanla buluşma için geçerlidir)
Katılımcı Bilgileri

KURSLAR

20 NİSAN ÇARŞAMBA / 12.30 - 14.30
KURS 1

Psikoterapi ve Farmakoterapi Birlikte Kullanımını İyileştirmek
Moderatör: Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Psikoterapi ve farmakoterapinin birlikte kullanımına dair incelikler
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)


Davranışçı yaklaşım, farmakoterapi uygulamalarımızı nasıl iyileştirebilir?
K. Fatih Yavuz

KURS 2

Moderatör: Özlem Özcan

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi: Terapistin teknisyen kimliği ve malzeme çantası
Vahdet Görmez

KURS 3

Moderatör: Mehmet Akif Ersoy

Olgular eşliğinde Erişkin DEHB'yi tanıma, anlama, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları
Abdullah Akpınar, Mehmet Akif Ersoy


20 NİSAN ÇARŞAMBA / 17.00 - 18.30
KURS 4

Moderatör: Sultan Doğan

Cinsiyet Disforisi - Tanı ve Takip Süreci
Şenol Turan

KURS 5

Şizofreni Hastalarında Bilişsel Değerlendirme Görüşmesinin Pratik yolu
Moderatör:
Mustafa Yıldız

Şizofreni Hastalarında Bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi için yeni bir model BDG-TR-teorik arka plan
Şükriye Boşgelmez


Şizofreni Hastalarında Bilişsel Değerlendirme Görüşmesi: Pratik uygulama
Esra Yazıcı


Şizofreni Hastalarında bilişsel işlevlerin değerlendirilmesine yeni bir bakış, pratik bir çözüm
Mustafa Yıldız

WS 1

Psikoz Tedavisinde Psikoterapinin Yeri
Moderatör:
K. Fatih Yavuz

Kabul ve kararlılık terapisi (ACT) ve psikoza yaklaşımı
K. Fatih Yavuz


Psikozda kabul ve kararlılık terapisi (ACT) Teknikleri
Merve Terzioğlu

Psikozda kabul ve kararlılık terapisi (ACT) uygulamaları
Ahmet Nalbant


21 NİSAN PERŞEMBE / 07:00 - 08.30
KURS 6

Moderatör: Mücahit Öztürk

Çocuk ve ergenlerde uyku bozukluklarında tanı ve tedavisinde son gelişmeler: Çocuk ve ergenlerde uykunun değerlendirilmesi
Seçil Aydınöz


Çocuklarda uyku bozukluklarında tedavi yaklaşımları ve psikofarmakolojik tedavilerin uyku fizyolojisi üzerine etkileri
Özalp Ekinci

KURS 7

Glutamaterjik Hipofonksiyonu ve Deneysel Şizofreni Modellerindeki Yeri
Moderatör:
Hüseyin Günay

Glutamaterjik Hipofonksiyonu Temel Alan Deneysel Şizofreni Modellerine Bakış ve NMDA reseptör blokajı ile oluşturulan Şizofreni modeli ve uygulamalı bilişsel fonksiyon değerlendirmesi
Hüseyin Günay, Osman Metin İpçioğlu, Asil Budaklı

KURS 8

Psikiyatrik araştırmalar için uygulamalı istatistik kursu
Moderatör:
Cengizhan Açıkel

Psikiyatrik araştırmalar için uygulamalı istatistik kursu Mehmet Akif Camkurt

WS 2

Psikiyatrik Yapısal Nörogörüntüleme
Moderatör ve Eğitici
: Cumhur Taş

Psikiyatride yapısal beyin görüntüleme ve QEEG analizlerine giriş
Cumhur Taş


21 NİSAN PERŞEMBE / 09:00 - 10:30
UZMANLA BULUŞMA 1

Moderatör: Murad Atmaca

Depresyonda karşılanmamış ihtiyaçlar
Ömer Aydemir, Yasin Bez


21 NİSAN PERŞEMBE / 13:00 - 14:30
WS 3

Öğrenci ve öğretmenlerin ruh sağlığı farkındalıklarını geliştirmek
Moderatör:
Tümer Türkbay (PD)

Gençlerin ruh sağlığını iyileştirmek için öğrenci ve öğretmenlerin ruh sağlığı farkındalıklarını geliştirmek
Stan Kutcher (CCNP)


21 NİSAN PERŞEMBE / 18:30 - 20:00
KURS 9

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi
Moderatör:
Oğuz Omay (Marce Society)

Kişilerarası ilişkiler psikoterapisinde temel esaslar
Oğuz Omay (Marce Society)

Kişilerarası ilişkiler psikoterapisinde yapılandırma ve kullanılan teknikler
Haluk Savaş (PD)

Kişilerarası ilişkiler psikoterapisinin kullanım alanları
Nazan Aydın (PD-Marce Society)

KURS 10

Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu
Moderatör:
Selim Kılıç

Araştırma sonuçlarımızı etkileyen faktörlerin ne kadar farkındayız? Yanlılık, etkileşim, karıştırıcılar Psikiyatri hasta grubu veri tabanında lojistik regresyon Psikiyatri hasta grubu veri tabanında lineer (doğrusal) regresyon uygulaması
Selim Kılıç, Cengizhan Açıkel

WS 4

Moderatörler: Russ Greiner (IBM), Alp Üçok (Türkiye)

Bilişimsel (İşlemsel) Psikiyatri Kursu: Psikiyatristler İçin Pratik Bir Rehber
Andrew Greenshaw (CCNP)

WS 5

Moderatör: Bengi Semerci (PD)

Çocuk ve genç psikiyatrisi yataklı servis uygulamalarının incelikleri
Vinod Singaravelu (UK), Vahdet Görmez

WS 6

Moderator: Kemal Sayar (PD)

ICD-11: Neler Beklemeliyiz?
Bedirhan Üstün (WHO)


22 NİSAN CUMA / 07:00 - 08.30
KURS 11

DEHB Tanısal Görüşme ve Değerlendirme Kursu
Moderatör:
Bengi Semerci

ACE (çocuklarda DEHB için tanısal görüşme) vaka üstünden uygulama
Bengi Semerci

DIVA (erişkinde DEHB için tanısal görüşme) vaka üstünden uygulama
Umut Mert Aksoy

KURS 12

Adli Bilirkişilik ve Adli Rapor Yazma Kursu
Moderatör:
Şakir Özen

Adli Bilirkişiliğin İncelikleri ve Adli Rapor Yazma
Şakir Özen, Hamdi Tutkun

KURS 22

Dissosiyatif Bozukluklar
Moderatör:
Ümit Başar Semiz

Dissosiyatif Bozukluklar
Medaim Yanık

WS 7

Gebelik ve doğum sonrası döneminde ruhsal sorunlar
Moderatör:
Nihat Alpay

Gebelik ve doğum sonrası döneminde ruhsal sorunları olan zor vakaların tedavisinde algoritmik yaklaşım
Çağatay Karşıdağ


22 NİSAN CUMA / 09:00 - 10:30
WS 8

Ötenazi ve Psikiyatri
Moderatör: Nezih Eradamlar

Ötenazi ve Psikiyatristin Rolü
Zeynel A. Erkut (Hollanda)


22 NİSAN CUMA / 13:00 - 14:30
WS 9

Ergenlikten Erişkinliğe Geçişte Tanısal ve Terapötik Sorunlar

Moderatör:
Serdar Dursun (PD-CCNP)

Ergenlikten erişkinliğe geçişte tanısal ve terapötik çelişkiler ve çözümleri
Barbara Coffey (USA)


22 NİSAN CUMA / 16:30 - 18:00
WS 10

Bipolar Bozukluklar
Moderator:
Brian Leonard (CINP)

Brian Leonard (CINP)
Angelos Halaris (WPA)

WS 11

Perinatal Psikiyatride Vaka Yönetimi
Moderator: Ian Brockington

Eğitmenler:
Ian Brockington (Marce Society)
Oguz Omay (Marce Society)
Nazan Aydın (PD-Marce Society)


22 NİSAN CUMA / 18:30 - 20:00
KURS 13

Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritm Terapisi Kursu (KİPT_SRT)
Moderatör:
Haluk Savaş

Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritim Terapisi: Temel Esaslar
Haluk Savaş

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sosyal Ritim Terapisi: Klinik İncelikler
Nazan Aydın

KURS 14

Dirençli ve Ultradirençli Şizofreni Nedir, Nasıl Tedavi edilir?
Moderatör:
Adem Balıkcı

Eğitici: Özcan Uzun

KURS 15

Kısa Müdahalelerle Kabul ve Kararlılık Terapisi
Moderatör:
Sevinç Ulusoy

Kısa müdahalelerle kabul ve kararlılık terapisi
Sevinç Ulusoy, Hasan Turan Karatepe

WS 12

Madde Bağımlılığı
Moderator: Cüneyt Evren (PD)

Bağımlılık: Beyindeki mekanizmalardan yeni tedavilere
David Nutt (BAP)

WS 13

Obezite ve Obezite Cerrahisinde Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi
Moderatör:
Oğuz Karamustafalıoğlu, Atila Erol

Obez hastaların psikiyatrik değerlendirmesi
Asena Akdemir


Obezite cerrahisi öncesi ve sonrası ruh sağlığı
Güzin M. Sevinçer

Obezite ve yeme bozukluklarında ölçme ve değerlendirme araçları
Numan Konuk


Obezite ölçümleri; obezite epidemilerinde araştırma yöntemleri
Hans Wijbrand Hoek (Hollanda)


23 NİSAN CUMARTESİ / 07:00 - 08:30
KURS 16

Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi Uygulama Pratiği ve Güvenlik Konuları
Moderatör:
Murat Semiz

Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi uygulama pratiği
Gökben Hızlı Sayar

KURS 17

Nasıl Uluslararası Makale Yazılır?
Moderatör:
H. Murat Emül

Giriş, Yöntem ve Sonuçlar bölümlerini yazmak
Tevfik Kalelioğlu

Tartışma bölümü ve EndNote programı ile kaynakları yazmak; intihal (alıntı) yapılmadığını araştıran programı tanıtma
Erhan Yüksek

KURS 18

Moderatör: Melike Nebioğlu

Organ nakli merkezi olan bir hastanede nakil hastalarının psikiyatrik konsultasyonlarında psikofarmakolojik yaklaşımlar
Filiz İzci

WS 14

Moderatör: Zeynel Erkut (Hollanda)

Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı ve Sorun Çözmek
Ömer Kardaş, Zeki Yüncü


23 NİSAN CUMARTESİ / 09:00 - 10:30
WS 15

UZMANLA VAKA ÇÖZÜMLERİ
Moderatörler:
Elvan İşeri, Özden Üneri

Komorbid Selektif Mutizm ve Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Olgunun Uzun Süreli İzlemi
Emel Sarı Gökten

Periskop'tan Canlı Yayınlanan Cinsel İstismar Olgusunda Adli Raporlama
İrem Damla Çimen

Trikotillomani ve BDT
Selcen Esenyel

Tedaviye Dirençli OKB
Duygu Tunas


23 NİSAN CUMARTESİ / 13:00 - 14:30
KURS 19

Moderatör: Murat Semiz

Video gösterimi aracılığıyla TMS ve Nöronavigasyon kullanım eğitimi ve klinik deneyimlerin paylaşımı
Abdullah Bolu

UZMANLA BULUŞMA 2

Alkol Kullanım Bozukluklarında Son Gelişmeler
Moderatör:
Hakan Coşkunol

Uzmanlar: İlhan Yargıç, Cüneyt Evren


23 NİSAN CUMARTESİ / 18:30 - 20:00
KURS 20

Moderatör: Özcan Uzun (PD)

Tedaviye dirençli depresyonda ketamin uygulamalarının nörobilimsel temeli
Yuping Ning (AsCNP)

Tedaviye dirençli depresyon olgularında ketamin uygulamalarının incelikleri
Serdar Dursun (PD-CCNP)

KURS 21

Moderatör: Tümer Türkbay

Konuşma Bozuklukları ve Kekemeliğin Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımları
Elvan İşeri

UZMANLA BULUŞMA 3

Moderatör: Serhat Çıtak

İntihar Bombacılığı Yeni Bir Psikiyatrik Bozukluk kategorisi mi?
Medaim Yanık


24 NİSAN PAZAR / 09:00 - 10:30
WS 16

Moderatör: Esra Yazıcı

Jung'un Bireyleşme Kavramının "Truman Show" Filmi Analizi ile Ele Alınması
Vedat Bilgiç

WS 17

Psikopatoloji ve Sanat
Moderatör: Osman Vırıt

Dilruba DülgeroğluÖdeme Detayları

Kurs Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası


Toplam Kurs Ücreti :     TL  

Psikofarmakoloji Derneği
Yapı Kredi Bankası İstanbul Bağlarbaşı Şubesi

TL Hesabı IBAN No TR440006701000000068970865
TL Hesap No 68970865

Yukarıdaki havale tutarını     tarihinde belirtilen hesaba yatırılmıştır.          


Bilimsel Sekreterya
Caddebostan Mah., Bağdat Cad.,
Birgen İş Merkezi 226/7 34728 Çiftehavuzlar Kadıköy
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel. & Faks: +(90) 216 464 28 88
E-Posta: drtutuncu@yahoo.com
Organizasyon Sekreteryası
Çekirge Cd. No:51/2
Osmangazi - Bursa
Tel.: +(90) 224 233 40 00
Faks: +(90) 224 233 80 00
E-Posta: secretariat@psychopharmacology2016.org
www.burkon.com