Lütfen Online Bildiri göndermek için aşağıdaki butona tıklayınız.


BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

A. Kongre Programı ve İçerik
Kongreye gönderilecek tüm özetler İngilizce hazırlanmalıdır. Ancak panellerde Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacağından her iki dilde de sunum yapılabilir. Dil tercihi konuşmacıya bırakılmıştır.

Sunumlarda kullanılacak görseller Powerpoint (Microsoft Office 2007 veya 2010 versiyonları) kullanılarak hem Türkçe ve hem de İngilizce hazırlanmış olmalı ve sunum saatinden en fazla 3 saat önce sunum kontrol odasında teknik ekibe teslim edilmiş olmalıdır.

Kongreye İngilizce olarak hazırlanmış ve gönderilen araştırma yazılarının ve olgu sunumlarının özetleri kongre esnasında katılımcılara dağıtılacak özetler CD'sinde yer alacaktır.

Bunlardan hakem değerlendirmesi sonrası kongrede sözlü ya da poster olarak sunulmak üzere kabul edilen araştırma yazılarının İngilizce özetleri Psikofarmakoloji Derneği’nin süreli yayınlarından biri olan ve SCI-E (Science Citation Index Expanded) dizininde yer alan Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Ek Sayısı’nda yayınlanacaktır. Bu nedenle özellikle araştırmaların özetleri 500 kelimeyi geçmemelidir ve yapılandırılmış (amaç-gereç ve yöntem-bulgular-tartışma) olmalıdır. En az 3 adet anahtar kelime eklenmelidir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Programda Yer Verilecek Oturum Türleri:

1. Davetli Konuşmacı Oturumları
Bu oturumun konuşmacıları ilgili oturumun başkanları tarafından seçilir ve organizasyon komitesi tarafından davet edilir. Oturum için başka bir bildiri özeti kabul edilmez ancak istisnai bir öneri olması durumunda secretariat@psychopharmacology2016.org adresinden organizasyon sekreteryası ile irtibata geçilmelidir.

• Özetler en fazla 500 kelime olmalıdır.

2. Panel Konuşmaları
Panel önerileri Bilimsel Komiteye 4 konuşmacı ve 2 moderatörden oluşacak bir grup şeklinde yapılır. Panellerin toplam süresi 90 dakika olup, panel önerisini gönderen kişi konuşmacılardan ön onay almış olmalıdır. Öneriyi gönderen kişi panel ile alakalı tüm yazışmalarda öncelikle irtibata geçilecek kişi olacaktır.

• Özetler en fazla 500 kelime olmalıdır.
• Yapılacak sunumu bire bir anlatan bir özet olmalıdır.
• Paneller 3 paralel oturum şeklinde yapılacaktır.

3. Sözel Oturumlar/ Münazaralar/ İnteraktif
Bu sunumlar toplam 30 dakika sürecektir. Tartışmaya vakit ayırabilmek için konuşmacıların sunum süresinin 20-25 dakika ile sınırlandırılması beklenmektedir.

• Özetler en fazla 500 kelime olmalıdır.
• Yapılacak sunumu bire bir anlatan bir özet olmalıdır.
• Üç paralel oturum şeklinde yapılacaktır.

4. Sözel Bildiriler
Her bir sözlü sunum üresi 10 dakika ile sınırlı olup, 6 sunumdan oluşan 1 saatlik oturumlar halinde hazırlanır. Her bir konuşmacı en fazla 8 slayt ile 8 dakikayı konuşma, 2 dakikayı ise tartışma için ayırmalıdır.

• Özetler en fazla 500 kelime olmalıdır.
• Yapılacak sunumu bire bir anlatan bir özet olmalıdır.
• Üç paralel oturum şeklinde yapılacaktır.

POSTER ve SÖZEL BİLDİRİ SUNUM KURALLARI
Bildiriler aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır:

1. Poster ve sözlü bildiri yazım dili İngilizce’ dir.
2. Kaynaklar küçük punto (en fazla 10) olmak kaydı ile en fazla 10 adet olabilir.
3. Posterler 1,5 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde, 90x70 cm boyutunda olmalıdır. Posterler için her hangi bir kelime kısıtlaması bulunmamaktadır.
4. Araştırmalar için hazırlanacak posterler; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
5. Olgular için hazırlanacak posterler; giriş, olgu, tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
6. Ödüle başvuru yapan ve kabul edilen poster bildiri sahipleri 20 Nisan 2016 sabah 08:30’dan itibaren posterlerini kendileri için ayrılan bölüme asacaklar ve 24 Nisan 2016 günü saat 12:30’da indireceklerdir. Diğer posterler ise 3 ayrı gruba ayrılacak ve bildiri sahipleri, kendilerine belirtilen günde, belirtilen yerlere posterlerini sabah 8:30' da asıp, akşam 21:00' da toplayacaklardır.
7. Sözel bildiri sahipleri, ilgili oturumlarında sunumlarını yapabileceklerdir. Sunumlar 5 dakika sunum; 3 dakika tartışma olacak şekilde organize edilmelidir.
8. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
9. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.

Bildiri Konu Başlıkları
Bildiri özeti içeriğe en uygun olan konu başlığının altına yüklenmelidir. Konu başlıkları listesini görmek için tıklayınız. Konu başlıkları listesini görmek için tıklayınız.

İçerik
Sadece araştırmaların özetleri 500 kelimeyi geçmemelidir ve yapılandırılmış (Amaç-Gereç ve Yöntem-Bulgular-Tartışma) olmalıdır. En az 3 adet anahtar kelime eklenmelidir:
Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

- Amaç: Araştırmanın test edilen hipotezi veya analiz edilen/değerlendirilen amacını açıklamalıdır.
- Yöntem: Araştırmada kullanılan dönem, yer, mekan, kurgu, popülasyon, bilgi toplama ve analiz etmede kullanılan yöntemleri açıklamalıdır.
- Bulgular: Araştırmada elde edilen sonuç ve bulgular açıkça anlatılmalıdır. Elde edilen özel bulgular açıkça belirtilmelidir.
- Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar, sonuçların önemi ve muhtemel çıkarımlar açıklanmalıdır.

Önemli Not: Olgu sunumları için gönderilen özetlerin yapılandırılmış olarak yazılması gerekmemektedir. Olgu sunumları yalnızca poster bildiri olarak gönderilebilmektedir.

• Bildiri özetleri psikofarmakoloji, nörobilim, yetişkin psikiyatrisi ve çocuk-ergen psikiyatrisi alanında yazılmış olup, daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
• Özel ilaç adları yerine geçebilecek kısaltmalar ve ticaret unvanları kesinlikle
kullanılmamalıdır.
• Yaygın kısaltmalar kullanılabilirken, sık kullanılmayan kısaltmaların ilk yer verildiği cümlede önce açılımı ardından parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Kullanılan tüm psikofarmasötikler açıkça belirtilmelidir.
• Sunumun araştırma alanı konu başlıklarından biri altında yüklenerek belirtilmelidir.

Yazım Düzeni
• Tüm bildiriler İngilizce yüklenmelidir.
• Bildiri özetleri en az 450, en fazla 500 kelime ile sınırlıdır.
• Bildiri metni tamamen yazarın sorumluluğunda olup, metin gönderildiği gibi (varsa metin içerisinde yer alan yazım hataları düzeltilmeden) yayınlanacaktır.

Yazarlar
• Online gönderim esnasında yazar(lar)a ait kurum bilgileri doldurulmalıdır.
• Sunumu yapacak olan kişi yazarlar arasında altı çizili olarak yayınlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
• National Library of Medicine (NLM) tarafından kontrol edilen, PubMed için makaleleri indekslemede kullanılan ve Medical Subject Headings (MeSH) listesinden 3 anahtar kelime seçilmelidir.

BUNDAN SONRASI SADECE ARAŞTIRMA VE ÖDÜLE BAŞVURAN ÇALIŞMALAR İÇİN GEÇERLİDİR.

Kaynaklar
• En fazla 3 referans verilebilir. Yayın metni içerisinde ardışık sayılar ayraç içinde kullanılarak refere edilmelidir, [1], [2] ve [3]. Referanslar aşağıdaki örnekte olduğu gibi yerleştirilmelidir:
Buchanan RW, Javitt DC, Marder SR, Schooler NR, Gold JM, McMahon RP, et al. The Cognitive and Negative Symptoms in Schizophrenia Trial (CONSIST): the efficacy of glutamatergic agents for negative symptoms and cognitive impairments. Am J Psychiatry 2007;164(10):1593-602.
Olgu sunumlarında kaynaklara gerek yoktur.

Bildirilerin Değerlendirmesi

Bildirinin Değerlendirmeye Alınabilmesi için:
• Bildiri son gönderim tarihinden (01 Şubat 2016) önce gönderilmiş olmalıdır.

Bildiri Değerlendirmesinde Kullanılacak Kriterler:
1. Araştırmanın amaçları net ve açık mı?
2. Kullanılan yöntemler araştırmanın amaçlarına uygun mu?
3. Bulgular önemli mi, açık bir şekilde sunuldu mu?
4. Sonuçlar bulgular tarafından desteklenmekte mi?
5. Araştırma orijinal mi, alana katkıda bulunuyor mu?

Değerlendirilen ve Kabul Edilen Bildiriler:

• Kongrede sözel ve poster bildiri olarak sunulabilecektir.
Posterler 70 cm(en) x 90 cm(boy) ölçülerinde hazırlanmalıdır.
Sözlü sunumlar 8 dakika konuşma 2 dakika tartışmadan oluşacak şekilde toplamda 10 dakika olarak hazırlanmalıdır.
• Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Kongre Ek Sayısı’nda yayınlanacaktır.

Yayınlanma
Kabul edilip kongrede sunulan poster ve sözel bildirilerin özetleri Kongre CD'sinde, araştırma yazılarının özetleri ise ayrıca Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Ek Sayısı’nda yayınlanacaktır. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni editörü bu yazılarla ilgili telif hakkını saklı tutar ve yazarlar tarafından yer verilen bilgilerin ve gönderilen özetlerin telif hakkı yasalarını ihlal etmemesi, çıkar çatışması olmaması hususları tamamen yazarların sorumluğunda olduğunu yazarlar özetlerini online olarak sisteme yüklerken kabul ederler.


Lütfen Online Bildiri göndermek için aşağıdaki butona tıklayınız.

Bilimsel Sekreterya
Caddebostan Mah., Bağdat Cad.,
Birgen İş Merkezi 226/7 34728 Çiftehavuzlar Kadıköy
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel. & Faks: +(90) 216 464 28 88
E-Posta: drtutuncu@yahoo.com
Organizasyon Sekreteryası
Çekirge Cd. No:51/2
Osmangazi - Bursa
Tel.: +(90) 224 233 40 00
Faks: +(90) 224 233 80 00
E-Posta: secretariat@psychopharmacology2016.org
www.burkon.com