Bilimsel Programın PDF Versiyonunu İndirmek için Tıklayınız.


Tüm Bilimsel Program

20 Nisan Çarşamba 21 Nisan Perşembe 22 Nisan Cuma 23 Nisan Cumartesi 24 Nisan Pazar


20 NİSAN ÇARŞAMBA
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
12.30 - 14.30  KURS 1

Psikoterapi ve Farmakoterapi Birlikte Kullanımını İyileştirmek
Moderatör:
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Psikoterapi ve farmakoterapinin birlikte kullanımına dair incelikler
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)


Davranışçı yaklaşım, farmakoterapi uygulamalarımızı nasıl iyileştirebilir?
K. Fatih Yavuz
KURS 2

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
Moderatör:

Özlem Özcan

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi: Terapistin teknisyen kimliği ve malzeme çantası
Vahdet Görmez
KURS 3

Olgular Eşliğinde Erişkin DEHB
Moderatör:

Mehmet Akif Ersoy

Olgular eşliğinde Erişkin DEHB'yi tanıma, anlama, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları
Abdullah Akpınar,
Mehmet Akif Ersoy
15:00 - 15:30 AÇILIŞ TÖRENİ
(SALON 1)


AÇILIŞ KONFERANSI


Moderatör: Kemal Sayar (PD)

Psikofarmakolojide İlerlemeler:
İleri Tanı Sistemleri ve Nörobilim Temelli Adlandırma

David Nutt (BAP)
15:30 - 16:00
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17.00 - 18.30 PANEL 1

Bipolar Bozukluk Depresif Epizot Tedavisinde Yeni Seçenekler
Moderatörler:

Numan Konuk (PD),
İbrahim Eren (PD)


Tedavi kılavuzlarında son durum
Xiaoying Bi (China)

Yakın zamanda FDA onayı alan ilaçlar: Lurasidon, carizapine ne gibi yenilikler getirdiler?
Ömer Yanartaş (PD)

Bipolar bozukluk tedavisinde nöromodülasyon tekniklerinin kullanımı
Gökben Hızlı Sayar (PD)

Omega 3, Metil folat ve SAM-e,
N-Asetil Sistein, Tiroid hormonu
Selma Bozkurt Zincir (PD)PANEL 2

Detaylı İncelemelerle DEHB’de Değişik Yaklaşımlar
Moderatörler:
Tümer Türkbay,
M. Akif Ersoy


DEHB’de zaman algısı ve yönetimi
Ayhan Cöngöloğlu


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda işlevsellikte bozulma-yaşam kalitesi kavramlarının önemi
Mahmut Cem Tarakçıoğlu


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda demir ve ilişkili parametreler
Kemal Utku Yazıcı

DEHB’de kullanılan ilaçlarda farmakovijilans
Nagihan Saday Duman

DEHB'de kullanılan stimülan ilaç formları arasında etkinlik ve yan etki farklılıkları (OROS, Retard ve Kısa Etkili Form)
Nurullah Bolat

WS 1

Psikoz Tedavisinde Psikoterapinin Yeri
Moderatör:

K. Fatih Yavuz

Kabul ve kararlılık terapisi (ACT) ve psikoza yaklaşımı
K. Fatih Yavuz


Psikozda kabul ve kararlılık terapisi (ACT) Teknikleri
Merve Terzioğlu

Psikozda kabul ve kararlılık terapisi (ACT) uygulamaları
Ahmet Nalbant
KURS 4

Cinsiyet Disforisi 
Moderatör:
Sultan Doğan

Cinsiyet Disforisi - Tanı ve Takip Süreci
Şenol Turan
KURS 5

Şizofreni Hastalarında Bilişsel Değerlendirme Görüşmesinin Pratik yolu
Moderatör:
Mustafa Yıldız

Şizofreni Hastalarında Bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi için yeni bir model BDG-TR-teorik arka plan
Şükriye Boşgelmez


Şizofreni Hastalarında Bilişsel Değerlendirme Görüşmesi: Pratik uygulama
Esra Yazıcı


Şizofreni Hastalarında bilişsel işlevlerin değerlendirilmesine yeni bir bakış, pratik bir çözüm
Mustafa Yıldız
SÖZEL SUNUMLAR 1

Moderatörler:
Fatih Canan
Selim Kılıç
SÖZEL SUNUMLAR 2

Moderatörler:
Gökay Alpak
Cengizhan Açıkel


21 NİSAN PERŞEMBE
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
07:00 - 08.30      KURS 6

Çocuk ve Ergenlerde Uyku Bozuklukları
Moderatör:

Mücahit Öztürk

Çocuk ve ergenlerde uyku bozukluklarında tanı ve tedavisinde son gelişmeler: Çocuk ve ergenlerde uykunun değerlendirilmesi
Seçil Aydınöz


Çocuklarda uyku bozukluklarında tedavi yaklaşımları ve psikofarmakolojik tedavilerin uyku fizyolojisi üzerine etkileri
Özalp Ekinci
KURS 7

Glutamaterjik Hipofonksiyonu ve Deneysel Şizofreni Modellerindeki Yeri Moderatör:
Hüseyin Günay

Glutamaterjik Hipofonksiyonu Temel Alan Deneysel Şizofreni Modellerine Bakış ve NMDA reseptör blokajı ile oluşturulan Şizofreni modeli ve uygulamalı bilişsel fonksiyon değerlendirmesi
Hüseyin Günay,
Osman Metin İpçioğlu,
Asil Budaklı
KURS 8

Psikiyatrik araştırmalar için uygulamalı istatistik kursu
Moderatör:

Cengizhan Açıkel

Psikiyatrik araştırmalar için uygulamalı istatistik kursu
Mehmet Akif Camkurt
WS 2

Psikiyatrik Yapısal Nörogörüntüleme
Moderatör ve Eğitici
:
Cumhur Taş


Psikiyatride yapısal beyin görüntüleme ve QEEG analizlerine giriş
Cumhur Taş
 
08:30 - 09:00 KAHVALTI
09:00 - 10:30 ORTAK PANEL 1
(CCNP-PD-AsCNP)


Şizofreni: Molekülden Kliniğe

Moderatörler:
Serdar Dursun (PD-CCNP),
Yuan Hwa Chou (AsCNP)


Şizofreni strüktürel mi, kimyasal bir bozukluk mu?
Özcan Uzun (PD)

Şizofreni etyopatogenezinde dopaminerjik düzensizlikler ile ilgili kanıtlar
Hüseyin Günay

Şizofreni etyopatogenezinde glutamaterrjik düzensizlikler ile ilgili kanıtlar
Feyza Arıcıoğlu (PD)


NMDA reseptor antikor ensefaliti; şizofreninin bir alt tipi mi?
Erdem Tüzün (Türkiye)

KONFERANS

Moderatör:
Oguz Omay (Marce Society)

Perinatal Psikiyatride belirleyici bir an: Doğum sonrası annenin yenidoğan bebeği ile duygusal bağ kurma bozuklukları
Ian Brockington (Marce Society)
PANEL 3

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Yeniler ve Az Bilinenler
Moderatörler:

Elvan İşeri,
Evren Tufan


DSM-5’te yeni bir klinik tanı: deri yolma bozukluğu
İpek Perçinel

Elektromanyetik uyaranların gelişen çocukların bilişsel süreçleri üzerinde etkili olabilir mi?
Fevziye Toros

Çocukluk çağı nöropsikiyatrik hastalıklarında inflamasyon yanıtı
Gonca Çelik


Çocuklarda cinsel kimlik hoşnutsuzluğunun “neden” ve “nasıl”ları
Ayşe Burcu Ayaz
UZMANLA BULUŞMA 1
Depresyonda Karşılanmamış İhtiyaçlar

Moderatör:
Murad Atmaca

Depresyonda karşılanmamış ihtiyaçlar
Ömer Aydemir, Yasin Bez
PANEL 4

Çocukluktan Yaşlılığa Ayrılık Anksiyetesi Moderatörler:
Mustafa Solmaz,
Neşe Perdahlı Fiş


Ayrılık anksiyetesi nedir, ne değildir?
Mustafa Irmak

Erişkinde Ayrılık Anksiyetesi
ve DSM-5
Tahsin Etli


Tedaviye dirençli panik bozukluğun altında ayrılık anksiyetesi mi yatıyor?
Ali Doruk

Yaşlılık ve ayrılık anksiyetesi
Recep Tütüncü
PANEL 5

TSSB’nun Tedavisinde Karşılaşılan Zorlu Tablolar
Moderatörler:

Cemil Çelik,
Barbaros Özdemir


TSSB’de psikotik semptomların tedavisi
Abdullah Bolu

TSSB’de disosiyatif semptomların tedavisi
Süleyman Akarsu


TSSB’de madde kullanım bozukluğunun tedavisi
Taner Öznur

TSSB’de suisid düşüncelerin tedavisi
Murat Semiz
PANEL 6

Nöroloji ve Psikiyatri Arasında Kalan Gri Alan: Sanrısal Yanlış Tanıma Sendromu
Moderatörler:

H. Murat Emül,
Tayfun Turan


Sanrısal yanlısı tanıma sendromunun etiyolojisinde analitik ve nörobiyolojik yaklaşımlar
Ömer Faruk Demirel

Sanrısal yanlış tanıma sendromunun alt tiplerindeki farklılık sadece klinik görünüm mü?
Erman Bağcıoğlu

Sanrısal yanlış tanıma sendromunda yüz tanıma modeli
Mihriban Dalkıran

Sanrısal yanlış tanıma sendromu ve demans ilişkisi
M. Hanifi Kokaçya
10:30 - 11.00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00

UYDU SEMPOZYUMU 1
ANGELINI


Moderator:
Prof. Dr. Nazan Aydın

Uyku ve Depresyon
Fuat Özgen

SSRI’lara Bağlı Cinsel Disfonksiyon
Sultan Doğan

           
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30

ORTAK PANEL 2
(CCNP-CINP-WPA-BAP-PD)

İmmun Nörotransmitter Yollarla İlişkili ve Biomarker Enflamasyonuna Dayanan Afektif Bozuklukların Tanısal ve Prognostik Katmanlaşması
Moderatörler:

Danilo Arnone (UK),
Serdar Dursun (CCNP,TAP)


Majör depresif bozuklukların patofizyolojisinde kinürenin metabolitlerinin önemi
Brian Leonard (CINP)

İnsanın nörojenezinde enflamasyonun zararlı etkileri: Antidepresanlar eşit oranda yararlı mıdır?
Patricia A. Zunszain (BAP)

Enflamasyon biomarker tabloları kullanılan depresif hastaların sonuç tahmini ve stratifikasyonu
Angelos Halaris (WPA)

Depresyon ve bipolar bozukluğun tedavisi için yeni bir hedef olarak nöron ve glialar ile ileti sağlayan immun hücreleri arasındaki bağlantı
Feyza Arıcıoğlu (PD)

ORTAK PANEL 3
(PD-BDPD) 

Psikiyatri ve Psikoterapi Ne Kadar Bilimsel?
Moderatörler:

Murad Atmaca (PD),
Yasin Bez (PD)


Psikoterapi nörobilimle mi bilimselleşecek?
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Psikoterapi: bilim mi, sanat mı?
Kemal Sayar (PD)

Psikoterapi uygulamalarında bilimsel paradigmalardan vazgeçilebilir mi?
Serhat Çıtak (PD)

Temel bilimlerden psikopatolojiye bağlamsal davranışçılık bize ne söyler?
K. Fatih Yavuz

 WS 3

Öğrenci ve Öğretmenlerin Ruh Sağlığı Farkındalıklarını Geliştirmek
Moderatör:

Bengi Semerci (PD)

Gençlerin ruh sağlığını iyileştirmek için öğrenci ve öğretmenlerin ruh sağlığı farkındalıklarını geliştirmek
Stan Kutcher,
Özlem Özcan

PANEL 7

Organisiteye Bağlı Psikiyatrik Bozukluklara Olgular Üzerinden Psikofarmakolojik Yaklaşımlar
Moderatörler:

Ömer Aydemir,
Selma Bozkurt Zincir


Organisiteye bağlı psikiyatrik bozukluklar ve bu olgulara psikofarmakolojik yaklaşımlar (tedavi yönetimi)
Ümit Başar Semiz

Organisiteye bağlı duygudurum bozuklukları (olgular üzerinden psikofarmakolojik yaklaşımlar)
Filiz İzci

Organisiteye bağlı psikotik bozukluklar (olgular üzerinden psikofaramkolojik yaklaşımlar)
Leman İnanç

Organisiteye bağlı anksiyete bozuklukları (olgular üzerinden psikofaramakolojik yaklaşımlar)
Merih Altıntaş
PANEL 8

Çocukluk Çağı Psikopatolojileri Erişkin Dönem Psikiyatrik Bozuklukları ile İlişkili midir?
Moderatörler:

Gökay Alpak,
Sabri Hergüner


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun erişkin dönem obsesif kompulsif bozukluk ile ilişkisi
Levent Sevinçok

Otizm spektrum bozukluğunun psikotik bozukluklar ile ilişkisi Emine Zinnur Kılıç

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun erişkin duygudurum bozukluğu ile ilişkisi
Filiz Alyanak Özdemiroğlu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bağımlılık için risk etmeni midir?
Savaş Yılmaz

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve travma
Arzu Hergüner

PANEL 9

Zihin Kuramı: Psikopatolojilerle İlişkisi
Moderatörler:

Servet Ebrinç,
Köksal Alptekin


Zihin kuramı nedir, nasıl ölçeriz?
Oğuzhan Kılınçel

Duygudurum bozukluklarında zihin kuramı işlev bozukluğu
Özlem Miraloğlu

Psikotik bozukluklarda zihin kuramı işlev bozukluğu
Rukiye Ay

PANEL 10

Psikiyatrik Bozukluklarda rTMS Deneyimleri
Moderatörler:

Özcan Uzun

TMS her derde deva mı?
M. Alpay Ateş

Depresyonda TMS tecrübesi
Barbaros Özdemir

Gebe ve emzirenlerde TMS tecrübesi
Hakan Balıbey

Nöronavigasyonlu TMS tecrübesi
Murat Semiz
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
15:00 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU 2
JANSSEN-1Şizofreni Tedavisinde Uzun Etkili Atipik Antipsikotiklerin Kullanımı: Ne Zaman, Nasıl?

Klinik Pratikte Paliperidon Palmitat Kullanımın İncelikleri


Moderatör
Haluk Savaş


Konuşmacılar
Özcan Uzun, Yasin Bez

           
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 18:00

ORTAK PANEL 4
(ACBP-BAP-CCNP-TAP)  

21. Yüzyılda Psikiyatrinin Yeniden Tanımlanması
Moderatörler:
Barbara Coffey (USA),
Hakan Türkçapar (PD-BDPD)


Bipolar bozukluk perspektifinden 21. yüzyılda psikiyatriyi yeniden tanımlama
Allan Young (BAP)

Bağımlılık için tanısal biyomarkerler: son gelişmeler
Andrew Greenshaw (CCNP)

DEHB’nin geleceğine yeni bakışlar
Bengi Semerci (PD)

Depresyonda nörobilimsel biyomarkerleri tedaviye cevabı tahminde kullanmak
Gökben Hızlı Sayar (PD)

PANEL 11


Nöropsikiyatrik Hastalıkların Değerlendirilmesinde Yeni Metabolik ve Laboratuvar Yaklaşımlar
Moderatörler:

Erdinç Çakır, Cengiz Başoğlu

Nöropsikiyatrik hastalıklardaki bozulmuş folat ve B12 Vitamini metabolizmasının laboratuvar kanıtları
Ömer Özcan

Psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni bir araç; indüklenmiş pluripotent kök hücre
Erdinç Çakır

Beyin gelişimi ve işlevinde folat'ın rolü: otizmde folat reseptör otoantikorlarının etkileri
Osman Metin İpçioğlu (Turkey)

PANEL 12


Otizm Tedavisinde Konvansiyonel Psikofarmakolojinin Dışında Kalanlar
Moderatörler:

Fatih Ünal,
Sabri Hergüner


Otizm spektrum bozukluğu etiyolojisi ve tedavisinde vitamin, mineral ve yağ asitleri
Onur Burak Dursun

Otizm tedavisinde oksitosinin yeri: Teoriden pratiğe olgu örnekleriyle
Hatice Aksu


Otizm spektrum bozukluğunda alternatif tıp çalışmaları üzerine güncel bilgiler
İbrahim Selçuk Esin

Otizmde dil ve konuşma bozuklukları
Tülin Fidan

PANEL 13

Kanabinoidler ve Kanabinoid Sistem
Moderatörler:

Aytekin Sır,
Fatih Canan

Endokanabinoid sistem ve biyolojik işlevi
Mahmut Bulut

Kanabinoidlerin yol açtığı psikopatolojiler
Mehmet Güneş

Kanabinoidlerin psikiyatrik tedavide kullanımları
Süleyman Demir


Sentetik kanabinoidler
Aslıhan Okan İbiloğlu

PANEL 14

Alkol-Madde Kullanımında Farklı İlgi Odakları
Moderatörler:

Hakan Coşkunol,
Ömer Geçici


Alkol bağımlılığının nörobiyolojisi
Ertuğrul Eşel

Yeme bağımlılığı var mıdır?
Atila Erol

Madde-psikoz ilişkisinde gözden kaçanlar
Ahmet Bülent Yazıcı

Gebelik ve bağımlılık
Esra Yazıcı
PANEL 15

Psikiyatrik Bozukluklarda Yeni Biyomarkerler
Moderatörler:

Cemal Kaya,
Fuat Torun


Psikiyatride oksidatif sistemle ilgili biyomarkerlar
Abdullah Genç


Psikiyatride enerji-iştahla ilgili biyomarkerlar
Akif Taşdemir


Psikiyatride inflamasyonla ilgili biyomarkerlar
Tevfik Kalelioğlu

Psikiyatride DNA hasarı için yeni biyomarkerlar
Erhan Yüksek
SÖZEL SUNUMLAR 3

Moderatörler:
Adem Balıkçı,
Atakan Yücel


18:00 - 18:30 KAHVE ARASI 18:00 - 22:00 18:00 - 22:00 KAHVE ARASI
18:30 - 20:00 ORTAK PANEL 5
(CINP-TAP-WPA)

Yeni Psikotrop İlaçlar için Olası bir Kaynak Olarak “Barsak-Beyin Ekseni”
Moderatörler:
Angelos Halaris (WPA),
Brian Leonard (CINP)


Yeni psikotrop ilaçlar olarak psikobiyotikler
Ted Dinan (UK)

Beyin sağlığının sürdürümü açısından prebiyotikler
Phil Burnett (UK)

Beyin hastalıklarında mikrobiyota-barsak-beyin ekseni
Gökben Hızlı Sayar (TAP)

Nöropsikiyatrik bozukluklarda dışkı mikrobiyota ekimi
Alper Evrensel (Türkiye)

WS 4

Bilişimsel (İşlemsel) Psikiyatri Kursu
Moderatörler:

M.Akif Ersoy (TAP),
Alp Üçok (Türkiye)

Bilişimsel (İşlemsel) Psikiyatri Kursu: Psikiyatristler İçin Pratik Bir Rehber
Andrew Greenshaw (CCNP)


WS 5

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Yataklı Servis Uygulamaları
Moderatör:

Bengi Semerci (PD)

Çocuk ve genç psikiyatrisi yataklı servis uygulamalarının incelikleri
Vinod Singaravelu (UK),
Vahdet Görmez

WS 6

ICD-11
Moderator:

İlhan Yargıç (PD)

ICD-11: Neler Beklemeliyiz?
Bedirhan Üstün (WHO)

KURS 9

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi
Moderatör:

Oğuz Omay (Marce Society)

Kişilerarası ilişkiler psikoterapisinde temel esaslar
Oğuz Omay (Marce Society)

Kişilerarası ilişkiler psikoterapisinde yapılandırma ve kullanılan teknikler
Haluk Savaş (PD)

Kişilerarası ilişkiler psikoterapisinin kullanım alanları
Nazan Aydın (PD-Marce Society)
KURS 10

Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu
Moderatör:

Selim Kılıç

Araştırma sonuçlarımızı etkileyen faktörlerin ne kadar farkındayız? Yanlılık, etkileşim, karıştırıcılar Psikiyatri hasta grubu veri tabanında lojistik regresyon Psikiyatri hasta grubu veri tabanında lineer (doğrusal) regresyon uygulaması
Selim Kılıç,
Cengizhan Açıkel
PANEL 16

Çocukların Ruhu Acıdığında: Travmanın Çocuklar Üzerine Etkileri ve Tedavi Yaklaşımları
Moderatörler:

Elvan İşeri,
Nermina Kravic


Travmanın çocuk ve ergenler üzerindeki nörobiyolojik etkileri, oluşturduğu riskler, eşlik edebilecek bozukluklar
Murat Eyüboğlu

Travma sonrası stres bozukluğunda psikofarmakolojik yaklaşımlar
Veysi Çeri

Afet durumlarında çocuk ve travma
Serhat Nasıroğlu

Türk göçmen çocukları bağlamında mülteci psikiyatrisi
Zeynel Erkut (Hollanda)


22 NİSAN CUMA
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
07:00 - 08.30        WS 7

Gebelik ve doğum sonrası döneminde ruhsal sorunlar
Moderatör:

Nihat Alpay

Gebelik ve doğum sonrası döneminde ruhsal sorunları olan zor vakaların tedavisinde algoritmik yaklaşım
Çağatay Karşıdağ
KURS 11

DEHB Tanısal Görüşme ve Değerlendirme Kursu
Moderatör:

Bengi Semerci

ACE (çocuklarda DEHB için tanısal görüşme) vaka üstünden uygulama
Bengi Semerci

DIVA (erişkinde DEHB için tanısal görüşme) vaka üstünden uygulama
Umut Mert Aksoy
KURS 12

Adli Bilirkişilik ve Adli Rapor Yazma Kursu
Moderatör:
Şakir Özen

Adli Bilirkişiliğin İncelikleri ve Adli Rapor Yazma
Şakir Özen, Hamdi Tutkun
KURS 22

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi

Moderatör:
Ümit Başar Semiz

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi
Medaim Yanık

08:30 - 09:00 KAHVALTI
09:00 - 10:30

ORTAK PANEL 6
(CCNP-BAP-AsCNP)

Depresyon: Nörobilimden Kliniğe
Moderatörler:

David Nutt (BAP),
Andrew Greenshaw (CCNP)

Depresyonun nörobiyolojik markerları
Andrew Greenshaw (CCNP)

Chronobiological aspects of depression: Implications for novel therapeutics
Yavuz Selvi (Türkiye)

Major depresif bozuklukta nörogörüntüleme markerları: serotonin taşıyıcısı ve hipokampüs hacmine odaklanma
Yuan-Hwa Chou (AsCNP)

Depresyon nörogörüntülemesinde gelişmeler
Danilo Arnone (UK)

 

ORTAK PANEL 7
(AsCNP-BAP-PD)

Bipolar Bozukluğun Gölgede Kalan Yüzleri
Moderatörler:
Allan Young (BAP)
Numan Konuk (PD)

Travmatik stres ve dissosiyasyon çalışmaları bipolar bozukluk için ne vaat ediyor?
Vedat Şar (Türkiye)

Bipolar bozuklukta dürtüsellik
Pınar Çetinay Aydın (Türkiye)

Bipolar bozukluğa eşlik eden anksiyete bozukluklarının sıklığı: bir metaanaliz
Hale Yapıcı Eser (Türkiye)

Bipolar bozuklukta DEHB gölgesi
Umut Mert Aksoy (Türkiye)

PANEL 17

"Hırçın Çocuk": Çocuklarda Emosyonel Disregülasyonun Nörobiyolojisi, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Moderatörler:

Bengi Semerci (PD),
Emine Zinnur Kılınç

Emosyonel disregülasyonun nörobiyolojisi
Özlem Özcan

Emosyonların tanınması ve ifadesine gelişimsel bakış
Evren Tufan

Şiddetli duygudurum düzenleyememe: sık görülen bir bulgu mu yoksa başlı başına bir tanı mı?
Sarper Taşkıran

Cinsel istismara uğrayan ergenlerde dayanıklılık belirleyicileri: Emosyonel regülasyon mizaç, baş etme ve sosyal destek
Rahime Kaya Aldemir

PANEL 18

Psikiyatrik Hastalıklarda Vücudun Savunma Mekanizmaları: Antioksidanlar
Moderatör:

Haluk A. Savaş

Antioksidan savunma sistemi ve tayin yöntemleri
Serpil Erşan

Anksiyete bozukluklarında antioksidanlar
E. Erdal Erşan

Duygulanım bozukluklarında antioksidanlar
Ayşe Sakallı Kani

Şizofrenik bozukluklarda antioksidanlar
Fatma Çoker


PANEL 19

OKB' de Güncel Klinik Sorunlar ve Tartışmalar
Moderatörler:
Ramazan Konkan,
Levent Sevinçok


DSM-5' de OKB neden anksiyete bozukluklarından ayrıldı?
Murat Demet


OKB ve yeme bozuklukları
Bilge Doğan

Deri yolma bozukluğu gerçekte bir OKB spektrum bozukluğu mudur?
Çiçek Hocaoğlu

Yaşlılıkta Başlayan OKB
Kadir Karakuş

PANEL 20

Psikotrop İlaçlar ve Kognisyon
Moderatörler:

Ahmet Ayer,
Ali Çayköylü


Kognisyon: İyileştirmeye çalışırken bozuyor muyuz?
İsmet Kırpınar

Antipsikotikler ve kognisyon
Erdem Deveci

Duygudurum dengeleyiciler, Anksiyolitikler ve kognisyon
Ahmet Öztürk

Antidepresanlar ve kognisyon
Halil Özcan

Anksiyolitikler ve kognisyon
Onat Yılmaz


WS 8

Ötenazi ve Psikiyatri
Moderatör:
Alpay Ateş


Ötenazi ve Psikiyatristin
Rolü
Zeynel A. Erkut (Hollanda)

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 3
LUNDBECK


Depresyon Tedavisinde Nerede Eksik Kalmıştık?

Moderatör
Mesut Çetin

Depresyon Tedavisinde  Karşılanmamış İhtiyaçlar
Haluk Savaş

Tedavide Yenilikler

Yasin Bez

           
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30 ORTAK PANEL 8
Obezite ve Yeme bozuklukları: Nörobilimden Sınıflandırmaya
Moderatörler:

Hans Wijbrand Hoek (Hollanda),
Atila Erol (PD)


Yeme bozukluklarının gelişiminde çevrenin rolü
Hans Wijbrand Hoek (Hollanda)


Obezitenin nörobilişsel etkileri ve bariatrik cerrahi
Güzin M. Sevinçer

Gece yeme sendromunun nöral mekanizmaları
Numan Konuk (PD)


Yeme bozukluklarının psikofarmakolojisi; etiyolojik etkileri
Asena Akdemir (Turkey)
ORTAK PANEL 9
(PD-Bosna-Hersek Psikiyatri Derneği)

Beklenmeyen Gebelikler Moderatörler:

İlhan Yargıç (PD),
Izet Pajević (PABH)

En beklenmedik gebelik: gebelik inkarı
Oğuz Omay (Marce Society)

İstenmeyen gebeliklerde opioid bağımlılığı tedavisinde buprenorfin + nalokson kullanımı – Bosna-Hersek deneyimleri
Mevludin Hasanović (PABH)

Psikiyatrik bozukluklarda istenmeyen / plansız gebelikler
Elif Özcan (Türkiye)

Beklenmeyen gebelikler, beklenmeyen relapslar
Gökşen Yüksel (PD)
WS 9

Ergenlikten Erişkinliğe Geçişte Tanısal ve Terapötik Sorunlar
Moderatör:

Serdar Dursun (PD-CCNP)

Ergenlikten erişkinliğe geçişte tanısal ve terapötik çelişkiler ve çözümleri
Barbara Coffey (USA)
PANEL 21

Psikiyatri Klinik Pratiğinde Uyku Bozuklukları
Moderatör:

Yavuz Selvi,
Murat Erdem

Nokturnal panik ataklar ve yönetimi
Çağdaş Öykü Memiş


Bipolar bozukluk depresyon atağında hipersomni yönetimi
Erhan Akıncı

Şizofrenide antipsikotiklerin neden olduğu sedasyonun yönetimi
Mesut Yıldız

Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları
Kadir Demirci

PANEL 22

Oksitosine Umut Bağlayalım mı? Çocuk Psikiyatrisinde Oksitosinin Yeri
Moderatörler:

Gül Karaçetin,
Onur Burak Dursun


Oksitosin ve nörobiyolojik etkileri
Oytun Erbaş

DEHB ve oksitosin
Esra Demirci

Davranım bozukluğu ve oksitosin
Sevcan Karakoç Demirkaya

Sosyal anksiyete bozukluğu ve oksitosin
Veli Yıldırım

PANEL 23

Geropsikiyatrik Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı
Moderatörler:

Sunar Birsöz,
İsmail Ak

Yaşlı hastalarda psikotrop ilaç kullanımında temel ilkeler
İsmet Kırpınar

Afektif bozuklukların tedavisi
Sibel Çakır

Psikotik bozuklukların tedavisi
H. Murat Emül

Nöropsikiyatrik bozuklukların tedavisi
Serap Oflaz
PANEL 24

Ruh Sağlığında Fitoterapi Uygulamaları

Moderatörler:

Hakan Coşkunol,
Bülent Bahçeci

Tanı ve tedavide nanobiyoteknolojik yaklaşımlar: fitozomlar, fitoniozomlar
Suna Timur 


Ruh sağlığında aromaterapi

Ulvi Zeybek

Ruh sağlığında fitoterapi

Hakan Coşkunol


14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
15:00 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU 4
NOBEL


Diğer Antipsikotiklerden Aripiprazol'e Güvenli Geçiş: "Doğru Bildiğimiz Yanlışlar"

Moderatör
Mesut Çetin

Konuşmacılar
Baybars Veznedaroğlu,
Numan Konuk,
Yasin Bez

           
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 18:00 ORTAK PANEL 10
(IBM-PD)


Bilgisayarlar Psikiyatrik Tanılamada Yardımcı Olabilir mi? Psikiyatride Biyomarker Bulma
Moderatörler:

M. Akif Ersoy (PD),
Gökay Alpak (PD)


Bilgisayarlar otomatik konuşma analizi ile şizofreni gelişimini öngörebilir mi?
Guillermo Cecchi (ABD)

Psikiyatride tanısal ve prognostik biyomarkerlar geliştirmek için makinelerin öğrenme teknolojisini kullanmak
Russ Greiner (Kanada)

Şizofreni için tanısal biyolojik geliştirmek için teknolojik gelişmeler
Irina Rish (ABD)

Psikiyatride yüz duygusu tanınması psikiyatri: bu bağlamda bilgisayarlar ne kadar katkıda bulunabilir?
H. Murat Emül (PD)

WS 10
(CINP-PD-WPA)

Bipolar Bozukluklar
Moderator:

Brian Leonard (CINP)

Brian Leonard (CINP)
Angelos Halaris (WPA)
WS 11
(Marce Society-PD)


Perinatal Psikiyatride Vaka Yönetimi
Moderator:
Ian Brockington

Eğitmenler:
Ian Brockington
(Marce Society)
Oguz Omay
(Marce Society)
Nazan Aydın
(PD-Marce Society)
PANEL 25

Gelişimsel Açıdan Bağımlılık
Moderatörler:

Gonca Çelik,
Nermina Kravic

Gelişimsel psikopatoloji bağlamında bağımlılık
Didem Behice Öztop

Bağımlılık ve emosyon regülasyonu
Bedia İnce Taşdelen

Çocuk ve ergenlerde okul reddi davranışının nedenleri ve tedavi yöntemleri
Yasemin Yulaf

Kronik psikiyatrik hastalığı olan ebeveynlerin çocuklarında bağımlılığa yaklaşım
Funda Gümüştaş
PANEL 26

Bariatrik Cerrahi Olgularına Psikiyatrik Yaklaşım
Moderatörler:

Oğuz Karamustafalıoğlu,
Atila Erol


Bariatrik cerrahi ve yeme bozuklukları
Meliha Zengin Eroğlu

Bariatrik cerrahi için hasta seçimi: kim uygun, kim değil?
Mecit Çalışkan

ADHD ve obezite ilişkisi
Sencan Sertçelik

DSM-5’ te yeme bozukluklarındaki değişimler
Atila Erol

Bariatrik cerrahi tek seçenek mi?
Alişan Burak Yaşar

PANEL 27

Cinselliğin Nörobiyolojisi
Moderatör:

Nesrin Buket Tomruk,
Nezih Eradamlar

Prematür ejakülasyonun nörobiyolojisi
Evrim Özkorumak Karagüzel

Erektil disfonksiyonun nörobiyolojisi
Filiz Civil Arslan

Kadın istek ve uyarılmasının nörobiyolojisi
Demet Sağlam Aykut


Kadın orgazmının nörobiyolojisi
Sultan Doğan
PANEL 28

Bağımlılıkla İlgili Olarak Bir Psikiyatrist Neler Bilmeli?
Moderatörler:
Nesrin Dilbaz,
Cüneyt Evren


Esrar ve sentetik esrar ile ilgili olarak neler bilinmeli?
Serdar Nurmedov

Bağımlılıkta komorbidite ile ilgili neler bilinmeli?
Aslı Enez Darçın

Davranışsal bağımlılık ile ilgili neler bilinmeli?
Cemal Onur Noyan


Gelecekte nelerle karşılaşılacak? (Kullanılması öngörülen ilaçlar ve endikasyon dışı kullanılan ilaçlar)
Gülşah Meral Özgür
18:00 - 18:30 KAHVE ARASI 18:00 - 22:00 KAHVE ARASI
18:30 - 20:00 WS 12

Madde Bağımlılığı

Moderator:
Cüneyt Evren (PD)

Bağımlılık: Beyindeki mekanizmalardan yeni tedavilere
David Nutt (BAP)
MÜNAZARA

Erişkin DEHB: Az Tanı Konuyor, Fazla Tanı Konuyor?
Moderatörler:

Cengiz Başoğlu,
M. Akif Ersoy

Az Tanı Konuyor
Hasan Herken

Fazla Tanı Konuyor
Figen Çulha Ateşçi
KURS 13

Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritm Terapisi Kursu (KİPT_SRT)
Moderatör:

Haluk Savaş


Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritim Terapisi: Temel Esaslar
Haluk Savaş

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sosyal Ritim Terapisi: Klinik İncelikler
Nazan Aydın
PANEL 29

“Tedaviye Yanıt Vermediklerinde”; Çocuk ve Ergenlerde Dirençli Durumlarla Baş Etmek
Moderatörler:

Fevziye Toros,
Didem Behice Öztop

Yıkıcı davranış bozuklukları tedavisinde dirençli durumlarla baş etmek
İbrahim Durukan

Anksiyete bozuklukları tedavisinde dirençli durumlarla baş etmek
Ömer Faruk Akça


OKB tedavisinde dirençli durumlarla baş etmek
Serhat Türkoğlu

Duygudurum bozuklukları tedavisinde dirençli durumlarla baş etmek
Özhan Yalçın
KURS 14

Dirençli ve Ultradirençli Şizofreni Nedir, Nasıl Tedavi edilir?
Moderatör:

Adem Balıkcı

Eğitici:
Özcan Uzun
KURS 15

Kısa Müdahalelerle Kabul ve Kararlılık Terapisi
Moderatör:

Sevinç Ulusoy


Kısa müdahalelerle kabul ve kararlılık terapisi
Sevinç Ulusoy,
Hasan Turan Karatepe
WS 13

Obezite ve Obezite Cerrahisinde Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi
Moderatör:

Oğuz Karamustafalıoğlu, Atila Erol

Obez hastaların psikiyatrik değerlendirmesi
Asena Akdemir


Obezite cerrahisi öncesi ve sonrası ruh sağlığı
Güzin M. Sevinçer

Obezite ve yeme bozukluklarında ölçme ve değerlendirme araçları
Numan Konuk


Obezite ölçümleri; obezite epidemilerinde araştırma yöntemleri
Hans Wijbrand Hoek (Hollanda)
20:30 AKŞAM YEMEĞİ


23 NİSAN CUMARTESİ
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
07:00 - 08:30        KURS 16

Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi Uygulama Pratiği ve Güvenlik Konuları
Moderatör:

Murat Semiz


Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi uygulama pratiği
Gökben Hızlı Sayar
KURS 17

Nasıl Uluslararası Makale Yazılır?
Moderatör:

H. Murat Emül

Giriş, Yöntem ve Sonuçlar bölümlerini yazmak
Tevfik Kalelioğlu

Tartışma bölümü ve EndNote programı ile kaynakları yazmak; intihal (alıntı) yapılmadığını araştıran programı tanıtma
Erhan Yüksek
WS 14

Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı
Moderatör:

Zeynel Erkut (Hollanda)

Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı ve Sorun Çözmek
Ömer Kardaş, Zeki Yüncü
KURS 18

Organ Nakli ve Psikiyatrik Konsultasyonlar
Moderatör:
Melike Nebioğlu

Organ nakli merkezi olan bir hastanede nakil hastalarının psikiyatrik konsultasyonlarında psikofarmakolojik yaklaşımlar
Filiz İzci
08:30 - 09:00 KAHVALTI
09:00 - 10:30 ORTAK PANEL 11
(CCNP-PD)

İlaç Geliştirme ve Psikofarmakolojide Önemli Denemeler Konusunda Avrupalı Denetleyici Görüşü
Moderatörler:
Serdar Dursun (CCNP-PD),
Feyza Arıcıoğlu (PD)


Psikofarmakolojide klinik ilaç araştırma planları ve yenilikleri hakkında denetleyicinin değerlendirmeleri
Arzu Güneş Granberg
(Tıbbi ürünler ajansı - İsveç)

Psikofamakolojide güncel Avrupa İlaç Ajansı/ CHMP bilimsel ve klinik yönergeleri; son güncellemeler ve değişiklikler
Dag Nilsson
(Tıbbi ürünler ajansı - İsveç)

Türkiye'de İlaç Ruhsatlandırma Yaklaşımları
Ali Alkan
(TC Sağlık Bakanlığı)

Nörobilimlerde inovatif ilaç keşif programı; Bir Türk ilaç firmasının deneyimleri
Hasan Ersin Zeytin
(Nobel İlaç)

PANEL 30

Çocuk ve Ergenlerde Kanabis ve Sentetik Kanabinoid Kullanım Bozuklukları
Moderatörler:

Tümer Türkbay,
Zeki Yüncü


Kanabis / sentetik kanabinoid kullanım bozukluklarının nörobiyolojisi
Kayhan Bahalı

Kanabis ve sentetik kanabinoid kullanım bozukluklarının klinik etkileri, tıbbi komplikasyonları, entoksikasyon ve yoksunluk bulguları
Hatice Güneş

Acil servis ve poliklinik koşullarında kanabis ve sentetik kanabinoid kullanım bozukluklarına tanı ve tedavi yaklaşımları
Arzu Çiftçi

Kanabis ve sentetik kanabinoidlerin neden olduğu psikiyatrik komplikasyonlar ve komorbidite durumlarında tedavi yaklaşımları
Gül Karaçetin
PANEL 31

Psikiyatrik Bozukluklarda MiRNA Moleküllerinin Rolü ve Önemi
Moderatörler:
H. Murat Emül,
Hüseyin Güleç

Depresif bozukluklarda MiRNA'nın rolü ve önemi
Akif Camkurt

Şizofreni ve bipolar bozuklukta MiRNA rolü ve önemi
Taha Can Tuman

Anksiyete bozukluklarında MiRNAnın rolü ve önemi
Leman İnanç


Çocuk psikiyatrisinde MiRNA'nın yeri ve önemi
Çiğdem Yektaş

Demans ve diğer nörodejeneratif bozukluklarda MiRNA
Betül Özdilek
PANEL 32

Psikiyatride Sık Karşılaştığımız Bir Yan Etki: Hiperprolaktinemi
Moderatörler:

Murat Kuloğlu,
Osman Vırıt


Antipsikotikler ve hiperprolaktinemi
Süheyla Doğan Bulut

Antidepresanlar ve hiperprolaktinemi
Serdar Bulut

Hiperprolaktinemi ile nasıl başederiz?
Nazile Arpacı

Hiperprolaktineminin uzun vadede sonuçları
Erdal Pan
PANEL 33

Nasıl Daha İyi Anlatabiliriz? ’Mevlana Celaleddin Rumi'den Bilişsel Davranışçı Terapilere Metaforlar
Moderatörler:
İsmail Ak,
Medine Güleç

Mevlana Celaleddin Rumi penceresinden BDT ve metaforlar
Mehmet Ak


İlişkisel çerçeve kuramı penceresinden metaforları anlamak
Neslihan Akkişi Kumsar

Hangi durumda hangi metafor?
Arzu Erkan Yüce
WS 15

UZMANLA VAKA ÇÖZÜMLERİ
Moderatörler:
Elvan İşeri,
Özden Üneri

Komorbid Selektif Mutizm ve Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Olgunun Uzun Süreli İzlemi
Emel Sarı Gökten

Periskop'tan Canlı Yayınlanan Cinsel İstismar Olgusunda Adli Raporlama
İrem Damla Çimen

Trikotillomani ve BDT
Selcen Esenyel

Tedaviye Dirençli OKB
Duygu Tunas
SÖZEL SUNUMLAR 4

Moderatörler:
Recep Tütüncü
Pınar Çetinay Aydın
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU 5
JANSSEN-2Uzun ince bir yoldayız:
Şizofreni tedavisine dönemsel yaklaşımlar

Şizofrenide yüksek riskli durumlar, attenue psikoz ve prodromun tanımı ve bu alanda ki son yaklaşımlar ve tedavisi

Şizofrenide uzun dönem tedavi seçenekleri

Konuşmacı
Nesrin Dilbaz
           
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30 PANEL 34

Araştırmadan Kliniğe Şizofreni Tedavisinde Yolun Neresindeyiz?
Moderatörler:
Özcan Uzun,
Ömer Özbulut  

Uzun dönemde tedavi başarısı ve tedavi uyumu
Alp Üçok

Şizofrenide düşünce bozukluğunun iyileşme üzerine etkisi
Köksal Alptekin

Araştırmadan  kliniğe tedaviye dirençli şizofreni tedavisi: Yüksek doz klozapin veya antipsikotik kombinasyonları
Mesut Çetin

Araştırmadan kliniğe şizofreni tedavisinde psikososyal yaklaşımlar
Mustafa Yıldız
PANEL 35

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Depresyonuna Farklı Bakışlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Moderatörler:
Fatih Ünal,
Özlem Özcan


Ergen depresyonu için Kanada’da bir birinci basamak eğitim programı: geliştirilmesi ve ayrıntılar
Stan Kutcher (CCNP)

Okullarda depresyon için ne yapılabilir? Sosyal emosyonel öğrenme çalışmaları ve risk grupları
Yankı Yazgan

İmmünoloji, depresyon ve tedaviye yansımaları
Özden Üneri

Major depresyon için biyolojik belirteçler ve genetik faktörler
Neşe Perdahlı Fiş
UZMANLA BULUŞMA 2

Alkol Kullanım Bozukluklarında Son Gelişmeler
Moderatör:

Hakan Coşkunol


Uzmanlar:
İlhan Yargıç,
Cüneyt Evren
KURS 19

TMS ve Nöronavigasyon Kullanım Eğitimi
Moderatör:

Murat Semiz

Video gösterimi aracılığıyla TMS ve Nöronavigasyon kullanım eğitimi ve klinik deneyimlerin paylaşımı
Abdullah Bolu
PANEL 36

Obezitede Dikkat, Dürtüsellik ve Mizaç
Moderatörler:
Rüstem Aşkın,
Hasan Herken


Obezite ve DEHB arasındaki ilişkiler
İbrahim Taymur


Obezite ve mizaç ilişkisi
Bilgen Biçer Kanat


Atipik depresyon ve impulsivite
Buket Belkız Güngör

Obezitenin Nörokognitif özellikleri
Ersin Budak
PANEL 37

Ruhsal Bozuklukların Epidemiyolojisine DSM 5 ile Gelen Yeni Sorular ve Yapılabilecek Çalışmalar
Moderatörler:

Aytekin Sır, Cemal Kaya

DSM 5' ten doğan epidemiyolojik karmaşa
Ümit Sertan Çöpoğlu

DSM 5' in getirdiği yeni tanılar ve epidemiyolojik bilinmezlik
Atakan Yücel

Ruhsal bozuklukların epidemiyolojisinde ulusal veriler ve yapılabilecek yeni çalışmalar
Taha Can Tuman

Epidemiyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemler ve karşılaşılan güçlükler
Osman Yıldırım
SÖZEL SUNUMLAR 5

Moderatörler:
Yasin Bez
Melike Nebioğlu
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
15:00 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU 6
ARİS


Nörodol Dekanoat İle İlgili Sorular Sizden, Cevaplar Bizden

Konuşmacılar
Nazan Aydın, Umut Karasu

           
16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 18:00 KONFERANS

Moderatörler:

Bengi Semerci,
Ali Sarper Taşkıran

Tikler, atmalar ve ötesi: araştırmalar Tourette bozukluğu ve ilişkili sorunların tedavisini nasıl aydınlatıyor?
Barbara Coffey

ORTAK PANEL 12
(CCNP-PD)

Elektronik Sağlık Bilgileri Çağında Hasta Verilerinin ve Gizliliğin Korunması: Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliğinde Son Gelişmeler
Moderatörler:
Andrew Greenshaw (CCNP)
Süheyla Çetin (Turkey)


Elektronik sağlık bilgileri çağında hasta verilerini korumak ve gizlilik
Andrew Greenshaw (CCNP)

Elektronik sağlık bilgilerinin korunması ve güvenliğinde son gelişmeler
Fatih Karayumak (Turkey)

Psikiyatride sağlık bilgilerinin korunmasına ilişkin medikolegal konular
Şakir Özen (PD)

Fayda/zarar oranı ile Türkiye'deki e-nabız uygulaması ve veri güvenliği
Mahir Ülgü ( Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Md. )

    SÖZEL SUNUMLAR 6

Moderatörler:
Hakan Balıbey
Esra Yazıcı
18:00 - 18:30 KAHVE ARASI
18:30 - 20:00 PANEL 38

Ruhsatlandırmadan Reçeteye Akılcı İlaç Kullanımı
Moderatör:
Rüstem Aşkın,
Cengiz Başoğlu

Avrupa Birliğinde’de ilaç ruhsatlandırmasında klinik değerlendirmeler
Arzu Güneş Granberg
(İsveç - Tıbbi Ürünler Ajansı)


İlacı kullanan kurum olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde akılcı ilaç uygulamaları
Rüstem Aşkın

İlaç satın alan kurum olarak Türkiye’de akılcı ilaç uygulamaları
Tuncay Alkan (SGK)

Türkiye'de antidepresan kullanım profili araştırması ve düşündürdükleri
Nazan Aydın

KURS 20
(CCNP-PD)

Tedaviye Dirençli Depresyonda Ketamin Uygulamaları
Moderatör:

Özcan Uzun
(PD)

Tedaviye dirençli depresyon olgularında ketamin uygulamalarının incelikleri
Serdar Dursun (PD-CCNP)

 

KURS 21

Konuşma Bozuklukları ve Kekemelik
Moderatör:
Tümer Türkbay

Konuşma Bozuklukları ve Kekemeliğin Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımları
Elvan İşeri
FORUM 1

Nasıl Bir Psikofarmakoloji Kongresi İstersiniz?
Moderatörler:

Kongre düzenleme kurulu üyeleriPANEL 39

Madde Bağımlılığında Psikoterapi Yaklaşımları
Moderatörler:
Cüneyt Evren,
Didem Behice Öztop

Madde bağımlılığı ve bilişsel davranışçı terapi
Mehmet Gürkan Gürok


Madde bağımlılığı ve kabul ve kararlılık terapisi
Sevinç Ulusoy

Madde bağımlılığı ve psikodrama
Esra Porgalı Zayman

Çocuk ve ergen madde bağımlılığında psikoterapi yaklaşımları
Halil Kara

UZMANLA BULUŞMA 3

İntihar Bombacılığının Bireysel ve Sosyal Psikolojisi
Moderatör
:
Şakir Özen

Uzman:
Medaim Yanık

SÖZEL SUNUMLAR 7

Moderatörler:

Abdullah Bolu,
Süleyman Akarsu
20:00 - 21:00 ÖDÜL TÖRENİ
&
KAPANIŞ OTURUMU
           
21:00 - 23:00 PD ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

Koordinatör:

Recep Tütüncü
PSİKOFARMAKOLOJİ-
NÖROBİLİM ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör:

Feyza Arıcıoğlu
ŞİZOFRENİ ve DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR ÇALIŞMA GRUBU 

Koordinatör:
Özcan Uzun 
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ ÇALIŞMA GRUBU 

Koordinatörler:
Tümer Türkbay, 
Bengi Semerci
KADIN RUH SAĞLIĞI
ÇALIŞMA GRUBU


Koordinatör:
Nazan Aydın
ERİŞKİN DEHB
ÇALIŞMA GRUBU
 

Koordinatör:
Cengiz Başoğlu 
MİZAÇ BOZUKLUKLARI
ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör:

Haluk A. Savaş

23:00 - 24:00 FORUM 2

Genç Araştırmacılar İçin Yeni Ufuklar
Moderatörler:

H. Murat Emül,
Recep Tütüncü
           


24 NİSAN PAZAR
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
09:00 - 10:30  WS 16

"Truman Show" Filmi Analizi
Moderatör:
Esra Yazıcı

Jung'un Bireyleşme Kavramının "Truman Show" Filmi Analizi ile Ele Alınması
Vedat Bilgiç
WS 17

Psikopatoloji ve Sanat
Moderatör:
Osman Vırıt

Dilruba Dülgeroğlu
         
10:00 - 16:00
KONGRE SONRASI TUR


 Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

WS: ÇALIŞTAY - JS: ORTAK PANEL
PD: Psikofarmakoloji Derneği - WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - BAP: British Association for Psychopharmacology
CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology
PABH: The Psychiatric Association of Bosnia-Herzegovina
Marce Society, IBM